fbpx Skip to content

Sådan fik DBI’s kunder et effektivt og intuitivt værktøj til brandsyn

Tidlig og systematisk involvering af brugerne var omdrejningspunkt i udviklingen af ny platform til brandsyn. Brugerne sparer frustrationer og færdiggør flere sager på stedet.
line

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut – henvendte sig til ActVisual for at få hjælp til at udvikle et nyt IT-system til at afløse det ældre IT-system FRIDA, som mange danske beredskaber bruger til at foretage brandsyn med.

Hvert år foretages der ca. 14.000 brandsyn via platformen, som er brandinspektørens vigtigste værktøj i det daglige. Systemet bruges til at planlægge, gennemføre, dokumentere, rapportere og følge op på brandsyn. Under brandsynet, der sker i følgeskab af en repræsentant fra den pågældende virksomhed eller organisation, har de fleste inspektører en iPad under armen, som både bruges til tjekliste og billeddokumentation.

ActVisuals opgave var at sikre, at brugerens behov blev omsat til en ny, effektiv og intuitiv brugerflade, og at der blev udviklet et stærkt og fleksibelt designsystem, som kunne understøtte og forenkle den fremtidige udbygning af platformen. I den forbindelse viste der sig hurtigt behov for at designe og planlægge selve processen, som skulle munde ud i det nye, forbedrede system.

line

Respekt for brugerne

For at få den rette forståelse for målgruppens behov og lære deres verden at kende blev projektet indledt med at studere brugernes daværende processer grundigt. Fra planlægning til færdig rapport og opfølgning. I den forbindelse deltog ActVisual på konkrete brandsyn rundt om i landet, hvorefter der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse som supplement.

“Når vi laver en ny udgave af et system, som er brugernes vigtigste værktøj, er det afgørende for os at gå helt tilbage til brugernes behov og tage udgangspunkt dér. Ellers er der risiko for, at man bare laver en kopi af det gamle system med ny, flot pynt. Og det er jo ikke nødvendigvis brugernes behov. Vi vil gerne optimere både flow og arbejdsgange, så det virkelig gør en forskel”, siger Christian Brandt fra ActVisual.

Indsigterne blev opsamlet systematisk og brugt til at sikre, at hele projektgruppen havde en fælles forståelse for målgruppen og dens behov gennem hele projektet.

For at arbejde hurtigt og på en måde, som også ikke-IT-kyndige kunne forstå, anvendte projektgruppen metoden User Story Mapping til at tegne et stort, relativt detaljeret kort over brugernes behov og løsningens svar på disse.

Og netop det at få hjælp til mere end bare æstetik i forhold til det nye interface har givet DBI værdi, siger Ditte Rønhøj Frostholm:

“Det har været uvurderligt at få hjælp til processen. For vi havde brug for hjælp til at styre processen, så vi fik metoden på plads. Desuden har det været en aha-oplevelse for nogle internt i vores team at opleve, hvad brugerinddragelse kan gøre. Vi har haft et godt samarbejde og fået styrket vores kendskab til brugernes behov, lært brugerne at kende, så vi nu ved, hvad de har brug for,” siger Ditte Rønhøj Frostholm, projektleder hos DBI.

Samtidig understreger hun, at gensidig tillid mellem DBI og den eksterne samarbejdspartner var vigtigt for at få det maksimale ud af brugerinddragelse:

“Da vi jo ikke har alle kompetencerne selv, er det meget vigtigt, at vi kan stole på dem, vi indgår sådan et samarbejde med. Så det handler rigtig meget om tillid – også i forhold til vores egne kunder. Vi skal kunne stole på de eksterne, der skal lave undersøgelser af vores kunder,” siger Ditte.

Kim Berk Damsgaard, DBI

ActVisual har taget ejerskab og er ikke bare løbet med, men har givet modspil og foreslået andre og bedre måder at gøre tingene på. For mig som chef og den, der betaler, er det enormt vigtigt, at leverandøren tager det ejerskab gennem hele processen.

Kim Berk Damsgaard, Leder, Digitale Services – Udvikling & Test
line

Prototype gjorde test billig og programmering strømlinet

For at teste app’en på brugerne så tidligt som muligt i processen blev der først produceret en klikbar prototype af det nye interface. Den indeholdt ingen live data og ingen forbindelse til de bagvedliggende webservices. Formålet med prototypen var udelukkende at teste, om det interface, ActVisual havde bygget på basis af indsigterne fra brugerundersøgelserne, ville skabe værdi for brugerne. Den blev testet på fem forskellige brugere med forskellig profil. Tilbagemeldingerne var nyttige, og prototypen blev justeret og testet igen, indtil den sad lige i skabet.

“Fordi prototypen fokuserede på bare at simulere processen, var det hurtigt og fleksibelt at justere og re-teste, så udviklerne kun fik overleveret skærmbilleder, der var afprøvet på brugerne flere gange, og som derfor ikke gav anledning til spørgsmål eller ændringer i nævneværdig grad. Derfor var implementeringen smidig, og programmørerne kunne arbejde uforstyrret,” siger Christian Brandt fra ActVisual.

ActVisual arbejdede både sammen med DBI’s interne udviklere og det konsulenthus, der var hyret til at hjælpe med programmeringen. De var inddraget fra begyndelsen for at sikre en dyb forståelse for brugernes behov hele vejen rundt om bordet.

Succesfuld implementering

Det kan være en udfordring at rulle nye systemer ud til en brugergruppe, som er vant til et eksisterende system. Hvor forældet det så end måtte være på en række områder, kan ændringer skabe modstand og frustration, også selvom det er til det bedre.

For at undgå netop dette og i stedet sikre en smidig overgang blev der produceret videomateriale, som kort og præcist fortalte, hvordan det nye system fungerede, og hvor de signifikante forbedringer ville være at finde.

Endelig var det tid til at slippe brugerne løs – og app’en viste sig at være en kærkommen assistance:

“Det her system spiller bare. Jeg har altid det, jeg skal bruge, lige ved hånden, og det er let for mig at finde rundt i. Jeg føler, jeg har fået en medspiller, og det fungerer bare,” siger Arne Christensen fra Trekantområdets Brandvæsen, bruger af FRIDA app’en.

Det er vigtigt med tillid til det værktøj, man anvender i sin hverdag, og brugerne udviser stor tiltro til den nye app:

“Den er meget brugervenlig og så er det let at lave rettelser i kundernes oplysninger. Det betyder, at jeg i hverdagen ikke er irriteret på forhånd, når jeg skal i gang på et brandsyn – jeg stoler på det nye system,” siger Arne.

DBI FRIDA Startskærm
line

Modspil med mening

DBI er vant til at levere stærkt specialiserede tekniske løsninger, men havde med det nye FRIDA et ønske om at få indspil fra eksterne ifht. brugervenlighed. Derfor har den rette rådgivning og fornuftigt modspil været vigtige elementer i succesen:

“ActVisual har taget ejerskab og er ikke bare løbet med, men har givet modspil og foreslået andre og bedre måder at gøre tingene på. For mig som chef og den, der betaler, er det enormt vigtigt, at leverandøren tager det ejerskab gennem hele processen. Og her har ActVisual absolut leveret over forventning. Det er værdifuldt for os og dermed for vores kunder,” siger Kim Berk Damsgaard, Leder, Digitale Services – Udvikling & Test.

Selvom samarbejdet har været tæt gennem hele processen, ser Kim også en fordel ved at have en ekstern samarbejdspartner ved denne type projekter:

“Eksterne partnere er gode til at sætte sig i kundens sted, og som udefrakommende kan de bare se nogle ting, som vi, der er farvede af historik, og hvordan vi plejer at gøre, ikke ser på samme måde. Det har virkelig gjort en forskel for os. Samtidig har de kæmpet for at vise os vigtigheden af forskellige ting, og det kan man se på kvaliteten af det endelige produkt”, siger Kim.

Man siger, at digitale produkter aldrig rigtig bliver færdige, fordi verden og brugerne ændrer sig konstant, men med denne makeover og det nye designsystem er DBI’s FRIDA rustet til fremtiden, som byder på endnu mere optimering, udvikling og features, som gør en reel forskel i brugernes hverdag.

DBI FRIDA Backoffice Portal

Det har været uvurderligt at få hjælp til processen. For vi havde brug for hjælp til at styre processen, så vi fik metoden på plads. Desuden har det været en aha-oplevelse for nogle internt i vores team at opleve, hvad brugerinddragelse kan gøre. Vi har haft et godt samarbejde og fået styrket vores kendskab til brugernes behov, lært brugerne at kende, så vi nu ved, hvad de har brug for.

Ditte Rønhøj Frostholm, projektleder hos DBI.

Vil du vide mere om, hvordan en makeover og fremtidssikring af dine digitale produkter kan gribes an?

Få 20 minutters sparring med digital designer og partner Christian Brandt.

For de læselystne

Endnu en case:
Brugerflade forenkler kompleks IT-software - ActVisual

Enkel brugerflade forenkler kompleks IT-software

Ny designløsning overskueliggør kompleks IT-system. Læs hvordan vi har hjulpet Energy Systems med at give deres brugere et overblik ved hjælp af en enkel brugerflade
Et blogindlæg af relevans:
Prototype - Fejl hurtigt (og billigt) med prototyper - ActVisual

Fejl hurtigt (og billigt) med en prototype

Ved at fejle under kontrollerbare rammer er der masser at lære, som du kan benytte til at opfylde brugernes behov. Faktisk er der penge (og tid) at spare ved at fejle tidligt i processen. Læs her, hvorfor du bør starte ethvert softwaredesign med en prototype
Christian Brandt, ActVisual
Book et uforpligtende møde med Christian.
Nyhedsbrevs ikon

ActVisual Nyheder

Få den nyeste viden om hvad der rør sig inden for softwaredesign, brugeroplevelse, branding og markedsføring af software direkte i din indbakke med vores nyhedsbrev. Du får nye tips og tricks til din digitale profil og strategi hver måned!

Vi vil så gerne dele med dig, hvad der optager os og hvad vi synes der er vigtigt, men for at vi kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, er vi nødt til at gemme og behandle dine data. Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke data vi har om dig, ligesom du kan få dine data slettet fra vores systemer. Se mere i vores privatlivspolitik.