fbpx Skip to content

Brugertest - Sådan faciliterer du en test, så du lærer dine brugere at kende

Sådan lykkes du med effektivt at lære brugerne at kende

For at kunne følge med udviklingen og få konkurrencemæssig fordel, er man nødt til at indtænke brugernes perspektiv, når der skal udvikles digitale løsninger. Derfor skal du teste dit produkt på rigtige brugere, og hertil har vi et par tips, til overvejelser du bør have i faciliteringen af dine tænke-højt-tests.

For at opnå et størst muligt match mellem brugernes ønsker samt egentlige behov og det digitale produkt, kan du med fordel få brugerne til at tænke højt.

Når du skal undersøge brugernes forventninger til dit produkt, bliver du som det første nødt til at beskrive formålet med undersøgelsen. Dette kan eksempelvis ske ved at tage udgangspunkt i en hypotese, der kan be- eller afkræftes via en test.

Hypoteserne kan spænde vidt og benyttes i brugertests til at afdække et væld af områder såsom brugsmønstre, fokus på specifikke funktioner eller områder. Vigtigst er det, at man får defineret en konkret opgave, som brugerne kan løse, og som samtidig vil klarlægge hypotesen.

Sæt en kontekst for brugerne og få dem til at tænke højt

En tænke-højt-test kan bruges til at forstå, hvilke vanskeligheder brugerne eventuelt oplever i et konkret design, og hvilke funktionaliteter, der fungerer problemfrit. Ligeledes kan man afdække hvordan brugerne opfatter ikoner og menupunkter, samt hvordan de generelt kommer frem til målet med handlingen.

For at kunne bedømme et produkts brugervenlighed, tester man ofte prototyper, hvor testpersonerne har noget specifikt at forholde sig til, når de skal udføre opgaver. Her er det testlederens opgave at formulere situationer, som de kan løse. Lige såvel som det er testlederens opgave at holde samtalen på det ønskede fokus.

Ideelt set vil man starte meget åbent, så man kan få testpersonernes umiddelbare indtryk af produktet. Herefter skal de opstillede situationerne konkretiseres, så testpersonerne løser noget, der reelt set vil give indblik i produktets brugervenlighed. Og som man derfor, som designer, kan lære af.

En kombination mellem eksplorative og validerende spørgsmål vil være optimalt. Brug de eksplorative spørgsmål til at blive klogere på brugernes belsutningsprocesser. Og koncentrer herefter spørgsmålene mod information om specifikke flows og features.

Undgå ledende spørgsmål

Spørg aldrig testpersonerne direkte om specifikke elementer. Opstil hellere en opgave, hvori testpersonerne får mulighed for selvmotiveret at komme med kommentarer til specifikke funktioner ellers risikerer du, at testpersonerne konstruerer et svar til dit spørgsmål, som de ellers slet ikke før havde overvejet. Resultatet bliver bestemt ikke mere ægte, eller tilsvarende den virkelige verden, af at man fremtvinger en holdning til en funktion.

Det er ikke størrelsen, men gørelsen

Der er mange meninger om, hvad det rigtige antal brugere til en brugertest er. Det korte af det lange er; it depends! Det afhænger ganske simpelt af hvad der skal testes.

Brug gerne omkring fem brugere til at gennemføre testscenariet, hvis målet er at afdække, på hvilke områder dit digitale produkt kan optimeres. Med dette antal kan man med sikkerhed få klarlagt de kritiske punkter, hvor brugeren fx ikke kan udføre en given handling.

Det bedste der kan ske er, at du lærer noget om dine brugere du ikke vidste i forvejen. Fem testpersoner er ikke repræsentativt, men det er heller ikke meningen. Meningen er at opnå en dybere indsigt.

Det vigtigste er, at man ikke undersøger for meget på én gang, og at testlederen lægger en indsats i at holde sig objektiv, ved at formulere sig så neutralt som muligt.

Test produktet ikke testpersonen

Teknisk set kan alle lave en brugertest, men for at resultatet bliver godt, kræver det øvelse, faglighed og erfaring. De grundlæggende regler for en brugertest er overordnet set simple, men vi ved alle, at virkeligheden ofte har det med at være lidt mere kompleks. En effektiv brugertest fordrer planlægning, rekruttering af de rigtige testpersoner, spørge-, observation-, og analyseteknikker samt løsningsforslag til problemstillinger.

Overvej om du har ressourcerne til selv at udføre opgaven, eller om det vil være fordelagtigt at få nogen til at udføre brugertesten og samle resultaterne i en rapport. Uanset hvad, er det vigtigt at holde hovedet koldt og ikke reagere når produktet ‘fejler’ og testpersonerne kritiserer funktionerne. Det er netop i ‘fejlene’ at læringen sker. Her har du chancen for at forbedre dit produkt i samarbejde med brugerne, og det kan givet øget fastholdelse og mere salg, da produktet bliver endnu mere attraktivt.

Som en afsluttende bemærkning vil vi lede din opmærksomhed hen på trygge rammer. Skab nogle som dine testpersoner tør fejle i, fx ved at ekskludere ejeren af produktet eller IT-konsulenter fra virksomheden selv. Vi ønsker for alt i verden ikke at skræmme testpersonerne, da vi skal bruge ærlige og spontane svar for at projektet skal lykkes.

Vil du vide mere om hvordan man kan anvende brugertest til at forbedre ens produkt?

Book et uforpligtende møde og få 20 minutters sparring med digital designer og partner Christian Brandt.

For de læselystne

Endnu en case:
Brugerflade forenkler kompleks IT-software - ActVisual

Enkel brugerflade forenkler kompleks IT-software

Ny designløsning overskueliggør kompleks IT-system. Læs hvordan vi har hjulpet Energy Systems med at give deres brugere et overblik ved hjælp af en enkel brugerflade
Et blogindlæg af relevans:
UX – buzzword eller klog digital produktudvikling?

UX – buzzword eller klog digital produktudvikling?

De fleste af os er bekendt med begrebet UX, men vi har alligevel sat et par ord på, hvad en UX-designer laver. Læs hvorfor UX skal være en essentiel del af udviklingen for din virksomheds digitale tilstedeværelse
Christian Brandt, ActVisual
Book et uforpligtende møde med Christian.
Nyhedsbrevs ikon

ActVisual Nyheder

Få den nyeste viden om hvad der rør sig inden for softwaredesign, brugeroplevelse, branding og markedsføring af software direkte i din indbakke med vores nyhedsbrev. Du får nye tips og tricks til din digitale profil og strategi hver måned!

Vi vil så gerne dele med dig, hvad der optager os og hvad vi synes der er vigtigt, men for at vi kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, er vi nødt til at gemme og behandle dine data. Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke data vi har om dig, ligesom du kan få dine data slettet fra vores systemer. Se mere i vores privatlivspolitik.